Vision


Viden

Mængden af sundhedsfaglig viden og praktikker er i konstant vækst, samtidigt med øgede krav til effektivitet og kommunikation. Som en naturlig konsekvens heraf, er der et stadigt voksende behov for organiseringen af denne information, så den efter lagring let og hurtigt kan genfindes når der er behov for det.

Kvalitet

Vores vision er at skabe gennemgribende forbedringer i tilgangen til sundhedsmæssig information, med udgangspunkt i brugerens sundhedsfaglige synsvinkel, sammenholdt med teknologiens muligheder. Dette vil i sidste instans medføre øget kvalitet og bedre udnyttelse af tiden i det sundhedsfaglige arbejde til gavn for både patienten, sundhedsarbejderen og samfundet.

Kommunikation

Vi mener, at den forskel i opfattelse af verden, der normalt er mellem systemudvikleren og kunden, afspejles i kommunikationen mellem disse. Når kommunikationen starter med udgangspunkt to vidt forskellige steder, opstår der alt for ofte problemer i form af forsinkelser, misforståelser og manglende opfyldelse af kundens ønsker. Vores mål er at bygge bro over denne kommunikationskløft i kraft af vores lægelige/sundhedsfaglige kundskaber, indsigt i sundhedsvæsenets struktur og tekniske baggrund.


iTechCare | Skolesvinget 31 | 8240 Risskov | Email :